Astrid Loraas (NO)

I 9 år var Astrid med i samarbeidsprosjektet Sound of Mu: Sound of Mu (2005-2014) var et idealistisk drevet og kunstnereid utstillingsrom, konsertlokale og bar. ‘Med takhøyde og et stort vindu ut til Markveien er Sound of Mu et lavterskeltilbud for samtidsuttrykk av høy kvalitet. Sound of Mu er et møtested for kunstarter og mennesker med tørre struper`.

I forbindelse med dette prosjektet tok Astrid initiativ til en Broderiutstilling med arbeider fra facebookgruppa "For et mer aggressivt

korssingsbroderi". Utstillingen het "Aksjon Geriljabroderi" og var starten på et langt kunst-samarbeid med Mona Pedersen. Astrid har jobbet som designer siden midten av 90-tallet.

 

"I mine arbeider er jeg opptatt av å skape ettertanke og refleksjon på en humoristisk måte. Det å ha muligheten til å "skru" litt på og tulle med oppfatningen vi har av tradisjoner og forventninger er

grunnlaget mitt for Geriljabroderiene."

9788292863145.jpg