Iris T. Korsnes (NO)

Iris sitt kunstneriske virke er hovedsakelig basert på tegning med penn på papir, men hun jobber også med objekter og skulpturelle former.

Hennes arbeider kan ofte befinne seg i en grensesone mellom abstraksjon og figurasjon.

Tegnestreken kan planlegges, men også være impulsiv eller intuitiv.

Innenfor det abstraherte er hun opptatt av tilfeldigheter hvor streker og klatter går «feil» vei. Hun inspireres av former i omgivelsene rundt seg, av det ornamentale, det repetitive og negative flater som sort og hvitt.

 

"Min arbeidsmetode kan ofte starte med en vag ide`, men det er den kunstneriske

prosessen jeg er opptatt av. Jeg er ikke interessert i stramme rammer, men foretrekker å la prosjektet «kommunisere» seg frem underveis.

I mine arbeider søker jeg å utfordre forutinntatte holdninger gjennom noe som er gjenkjennelig. Tematikker jeg er opptatt av er den menneskelige fasade, som det

skjulte versus det som kan ses/oppfattes, sosiale problemer, feminisme og performativ kjønnsteori. "

 

Hun benytter ofte abjektiske materialer som en forlengelse eller forståelse av den avviste og frastøtte kroppen.

Screen Shot 2019-08-27 at 18.48.44.png