"Marthas Reker", 2018

Hanna Fauske

40x50 cm

 

Fotografi trykket på høykvalitetspapir.

Hanna Fauske "Marthas Reker"

kr 600,00Pris
  • "I mine arbeider beveger vi oss i en fiktiv verden inspirert av virkeligheten. Det er gjerne stereotypiske karakterer som står i fokus, hvor hverdagslige og private omgivelser er med på å skape bildet. Ideene hekter seg i min nære omverdens daglige tralt hvor det normale har blitt så vanlig at man ikke lenger legger merke til det.
    Men hva er det som gjør noe ”vanlig”? Og hva skjer hvis ”det ordinære” settes på spissen?
    Jeg er interessert i hvordan samfunnet skaper en ramme for hvordan vi bør være og hva vi bør gjøre. Og det interesserer meg hvor lett det er å føye seg til en flokk, som sammen er med å etablere det normale. I arbeidene mine undersøker jeg menneskets forhold til det som fremstår som normalt og menneskets forhold til det som er annerledes.
    Jeg trekker frem gjenkjennbare objekter og situasjoner som automatisk blir plassert i en bestemt lesningmodus etter den fastsatte rammen. Utfordringen ligger i å omkonstruere det typiske for å åpne muligheten til å tenke annerledes og slippe inn det absurde og flertydige. Humor brukes med et ønske om å skape en positiv og lettbeint stemning rundt det som er uvant eller rundt det som har blitt slukt av normalitetens påfallende forventningen.
    Bildene jeg skaper tar gjerne form av en iscenesettelse som vises via ulike media som fotografi, video, installasjoner, tekst, lyd og lukt."