"The Shelter. No 1", 2018

Iris T. Korsnes

A3

 

Teknikk: Penn på papir.

Digitalt trykk på høykvalitets papir.

 

Signert opplag på 10 stk. 

Iris T. Korsnes "The Shelter. No 1"

kr 1 375,00Pris
  • "The Shelter" prosjektbeskrivelse til utstillingen "Missing Link; Personality":

    "Denne serien av tegninger har fått tittelen The Shelter, og er nummeret fra 1 til 5. Motivene er tilfeldige øyeblikk eller ulike funnet objekter. Inspirasjonen er hentet fra en rusinstitusjon i Oslo kommune. Arbeidenes tolkning av "MISSING LINK; Personality» er å undersøke det "frastøtte" mennesket i vårt samfunn, som rusmisbrukeren og dens stigmatiserende rolle. For betrakteren som skuer utenfra og inn kan det være vanskelig å se annet enn fasaden. Den slitne, skitne og rusavhengige personen. Med dette prosjektet er jeg opptatt av at å sette fokus på hvordan vi betrakter mennesker med et problem fra avstand, hvor oppfattelsen befinner seg i noe vi ikke forstår eller kjenner. Arbeidene fokuserer på fravær av personlighet. Dette kommer til syne gjennom fragmenterte skildringer/portretter, tilstedeværelse via tekst eller etterlatenskaper som et vitnesbyrd om at noen har vært der."

  • "Mitt kunstneriske virke er hovedsakelig basert på tegning med penn på papir, men jeg jobber også med objekter og skulpturelle former. Mine arbeider kan ofte befinne seg i en grensesone mellom abstraksjon og figurasjon. Tegnestreken kan planlegges, men også være impulsiv eller intuitiv. Innenfor det abstraherte er jeg opptatt av tilfeldigheter hvor streker og klatter går «feil» vei. Jeg inspireres av former i omgivelsene rundt meg, av det ornamentale, det repetitive og negative flater som sort og hvitt. Min arbeidsmetode kan ofte starte med en vag ide`, men det er den kunstneriske prosessen jeg er opptatt av. Jeg er ikke interessert i stramme rammer, men foretrekker å la prosjektet «kommunisere» seg frem underveis. I mine arbeider søker jeg å utfordre forutinntatte holdninger gjennom noe som er gjenkjennelig. Tematikker jeg er opptatt av er den menneskelige fasade, som det skjulte versus det som kan ses/oppfattes, sosiale problemer, feminisme og performativ kjønnsteori. Jeg benytter ofte abjektiske materialer som en forlengelse eller forståelse av den avviste og frastøtte kroppen.